By

MDD v skolke na Bancikovej

Milí rodičia, 2. 6. je pre naše deti pripravený v MŠ na Bancíkovej 2 k MDD celodenný program. Deti sa môžu tešiť na päť súťažných stanovísk s moderátormi, hudbu, tri nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár a maskotov. Za súťaže budú odmeňované budú sladkosťami. Program trvá od rána do 17.00.

By

Den mlieka

Ráno 20. mája sa nieslo v duchu bielych tričiek. Deti prichádzali do materskej školy v bielych tričká, samozrejme aj pani učiteľky v bielej farbe. Prečo to tak bolo? Pretože MLIEKO je biele. Okrem toho, sa deti s kravičkou Eličkou naučili, že je aj zdraviu prospešné, ako sa nadojí a ďalej spracúva na mnoho chutných mliečnych Viac…

By

Besiedka ku Dňu matiek aj v tretej triede

Prekrásne púpavy a tulipány vykvitli v stredu, 21. mája 2014, v priestoroch Materskej školy na Bancíkovej 2. Neboli to ale hocijaké kvietky, ale deti tretej triedy, ktoré sa v týchto kostýmoch predstavili na besiedke venovanej mamám. Pod vedením svojich pani učiteliek Evičky a Irenky, si deti nacvičili takmer tridsať minutové pásmo pesničiek a básničiek. Podľa Viac…

By

Veselé zúbky

Dňa 6.5. 2014 sa v našej materskej škole Bancíkovej 2 v Bratislave, konal “Deň veselých zúbkov”. Deti v sprievode svojích rodičov navštívili siedmu triedu, kde sme si hovorili o čistení zubov, o prevencii zubných kazov a o starostlivosti o chrup. Pritom nám pomáhalo CD a DvD Zúbkovej hliadky. Predškoláci si nacvičili veselú pieseň Zubožrút. Posielame Viac…

By

AKCIE NA MÁJ

6.5. 2014 o 16.00 hod Deň veselých zúbkov. Prezentácia pre rodičov a deti   9.5.02014 o 9.00 hod Výchovný koncert. Ježko – p. Pažitná   12.5. 2014 o 15.00 hod Slávnostný zápis novoprijatých detí v 7.triede   Od 12.5. 2014 individuálne po triedach Besiedka ku Dňu matiek     23. 5. 2014 o 9.00 hod Miniolympiáda v Viac…