By

Nový školský rok 2016/2017

Milí rodičia, blíži sa čas, kedy Vaše dieťatko po prvýkrát prekročí bránu našej materskej školy, preto mi dovoľte niekoľko rád a dôležitých informácií. Pred prvým nástupom do MŠ dajte deťom vedieť, že ich veľmi ľúbite a že ste na ne hrdí, že pobyt medzi kamarátmi je úžasná vec. Veľa sa s dieťatkom rozprávajte o tom, ako bude chodiť Viac…

By

Pozvánka na plenárnu schôdzu

Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 06. septembra 2016 o 15:30 hod. v Materskej škole – v 4.triede. Triedne aktívy sa uskutočnia po ukončení plenárnej schôdze. Program schôdze: – Otvorenie – Informácie od predsedu združenia rodičov, predsedu Rady školy pána Ing. Jána Šperku, od zástupkyne riaditeľky pani Mgr. Moniky Kinierovej, od Viac…