Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole