By

Oznámenie o otvorení prevádzok materských škôl počas mesiacov júl a august 2020

Zverejňujeme oznam starostu MČ Ružinov o prerušení prevádzky MŠ od 1.8.2920 – do 31.8.2020 (pozri prílohu). MŠ Bancíkovej bude otvorená pre všetky deti počas júla. http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2020/06/Oznámenie-MŠ_leto-2020.pdf