Informácia o nástupe Vášho dieťa do Materskej školy, Bancíkovej 2 na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som Vás informovala o nástupe Vášho dieťa do Materskej školy, Bancíkovej 2 na predprimárne vzdelávanie. Dieťaťu stačí priniesť náhradné veci do skrinky, papučky, rúško, fľašku na vodu na pobyt vonku. Všetko treba mať podpísané, označené. Deti z 1., 2. a 3.triedy budú mať prvé 3 dni adaptačný pobyt od 7,00 h Viac…