By

Oznámenie o určení spádových materských škôl a prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v školskom roku 2022/2023

Zverejňujeme Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 34/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov : LINK


Informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2022/2023 nájdete TU.