By

Oznámenie o prevádzke škôlky počas letných prázdnin 2023

Mestská časť Bratislava-Ružinov prerušuje prevádzku materskej školy “MŠ Bancíkovej 2, Bratislava” v období 1. až 25. augusta 2023.

Počas prerušenia prevádzok materských škôl budú deti umiestnené v náhradných materských školách, resp. elokovaných pracoviskách materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.


Celé znenie oznámenia starostu Ružinova nájdete TU.