Elektronická prihláška do MŠ Bancíkovej 2 pre šk.rok 2022/2023

Elektronický formulár “Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy” nájdete na nasledujúcom linku: https://moja.skolanawebe.sk/skola/msbancikovej/prihlaska_zsPrihláška je aktívna od 2.5.2022  00:00 do 6.5.2022 24:00.