By

Akcie na apríl

By

Veľkonočné dielničky aj deň učiteľov u štvrtákov

Týždeň pred Veľkou nocou sme sa stretli v našej škôlke na Bancíkovej 2, aby si deti spoločne s rodičmi ozdobili kraslice. Poobede deti už netrpezlivo čakali svojich rodičov, starých rodičov a niektorí aj súrodencov. Stoly boli plné rôznych ozdôb, farebných pierok, pasteliek a každý podľa vlastnej fantázie vyrobil aspoň jedno vajíčko. Niekto využil na zdobenie Viac…

By

2% – Podporme naše deti v športe!

Plánované multifunkčné ihrisko z vyzbieraných 2% – Podporme naše deti v športe! Projekt na stahnutie tu

By

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka Materskej školy Bancíkovej 2 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných Viac…

By

Akcie na február