By

Výlet do Ábelandu

Dňa 30. septembra 2015 sa deti 6. a 7. triedy zúčastnili výletu do Lozorna, do dedinky Ábeland. Cieľom tohto výletu bolo rozlíšiť a určiť na základe priameho pozorovania domáce zvieratá a niektoré druhy vtákov. Vytvorili si kladný citový vzťah k prírode a životnému prostrediu. Na základe zážitkového učenia mali deti možnosť sa oboznámiť s kravou Viac…

By

Dni ústneho zdravia

Doobeda dňa 2. októbra 2015 sa  detičky zo šiestej a siedmej triedy spolu so svojimi pani učiteľkami zúčastnili na zaujímavom a poučnom podujatí „Dni ústneho zdravia“ na výstavisku Incheba. Európsky deň ústneho zdravia vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia už niekoľko rokov na 12. september. Snahou je pripomenúť a iniciovať vzdelávanie detí v tejto problematike a prispieť k redukcii Viac…

By

Prvé dni našich najmenších v škôlke

Pohybové hry majú deti veľmi radi. A pani učiteľky našich prváčikov to vedia veľmi dobre. Preto jednou z prvých hier, ktoré svoje detičky naučili počas uplynulých dní bola hra na „Mačku a myš“. Deti si pri nej nacvičujú rýchlosť a zvyšujú si vďaka nej aj svoju motoriku. Navyše ak im pani učiteľky Janka a Katka Viac…

By

Akcie – Oktober 2015

 

By

Rada školy má nového predsedu

Tretí septembrový týždeň sa v priestoroch MŠ Bancíkovej 2 zišla Rada školy, aby si zvolila nového predsedu. Tým bol jednohlasne zvolený Ing. Ján Šperka, podpredsedníčkou naďalej zostala pani učiteľka Nora Gregušová. Pani riaditeľka Jana Bolebruchová zároveň privítala nových členov novej rady, ktorí boli zvolení v tohtoročných doplňujúcich voľbách za zástupcov rodičov. Všetkých aktuálnych členov Rady školy Viac…