By

Tekvičková slávnosť vo štvrtej triede

Po takmer roku sme sa opäť stretli v Materskej škole na Bancíkovej 2 v tvorivých dielničkách venovaným téme “tekvičky”. Popoludní, 16. októbra 2014, deti privítali svojich rodičov v triede krátkym vystúpením na jesennú tematiku. Vypočuli si básničky, pesničky a štvrtáci im ukázali aj to, ako pekne vedia cvičiť. Veď každý deň v škôlke začínajú rozcvičkou. Viac…

By

AKCIE NA OKTÓBER

16.10.2014 9.30 hod Environmentálna výchova Poľné zvieratká : 1.-4.tried Vodné zvieratká : 5.-7.trieda 20.10.- 25.10.2014 jesenná Škola v prírode Krpáčovo   24.10.2014 9.30 hod – Jazda na poníkoch (2€ okruh)   28.10.2014 9.30 hod Fotografovanie – Ostrava   28.10.2014 15.30 hod Tvorivé dielne s rodičmi „Tekvičky“

By

2% – Vďaka rodičom nová lezecká stena aj nábytok

Preliezka, počítače, učebné pomôcky pribudnú už čoskoro do Materskej školy Bancíkovej 2. A to vďaka ústretovosti rodičov, ktorí prostredníctvom príspevkov z dvoch percent, darovali deťom nemalú sumu. “Rodičom patrí veľké poďakovanie nakoľko sa podarilo vyzbierať celkovo 7900 eur,” povedala pani riaditeľka Bolebruchová.”Financie pôjdu na rozvoj školy,” dodala. Z týchto zdrojov by sa mal okrem pomôcok Viac…

By

Adaptačný program MŠ Bancíkovej 2 a jej ET Exnárova 6

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do predškolského zariadenia je potrebné: Prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky. Vytvoriť pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov. Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť a uspokojenie vstupom a pobytom v MŠ a získať si dôveru. V rozhovoroch s rodičmi získať Viac…

By

Výtvarné práce našich detí v Bulharsku

Práce našich detí obdivujú v bulharskej Materskej škole Jána Bibiána už niekoľko týždňov. Na základe medzinárodnej spolupráce posiela diela bancíčkárov pani riadieteľka Bolebruchová do mesta Varna pravidelne. Tento raz išlo o výber prác z 2.ročníka výtvarnej súťaže bratislavských MŠ na tému Zimné radovánky. Pani riaditeľka Bolebruchová je na svoje deti veľmi pyšná a teší sa, že ich zručnosti Viac…