By

Pani učiteľky hrdinkami, zachraňujú životy

Pedagogičky z našej Materskej školy na Bancíkovej 2 spolu s pani riaditeľkou Jankou Bolebruchovou absolvovali počas letných prázdnin Kurz prvej pomoci. Dozvedeli sa tam, čo robiť keď nastane náhly stav či úraz, ako zastaviť krvácanie či ako správne odstrániť cudzie teleso v dýchacích cestách. Školenie pozostávalo z teoretickej, praktickej časti a skúšky z poskytovania prvej pomoci. Tú Viac…

By

Slávnostný zápis budúcich Bancíčkárov

Poslednú májovú stredu privítala pani riaditeľka Jana Bolebruchová v priestoroch materskej školy na Slávnostnom zápise novoprijatých detí budúcich škôlkárov. Rodičia sa dozvedeli nové informácie o škole, oboznámila ich s organizačnými pokynmi, denným režimom či adaptačnou dobou škôlkárov. V tejto súvislosti dostala slovo aj pani učiteľka Marika, ktorá vysvetlila rodičom ako pomôcť dieťaťu k ich úspešnej adaptácii. Viac…

By

Deň detí na Bancikovej

By

Ďeň matiek oslávili aj štvrtáci

Mamky naše, mamky zlaté, že vraj veľký sviatok máte. Kvietky nám to povedali a vtáčkovia zaspievali , preto milé mamičky, prišli vám priať detičky: zdravia, šťastia, lásky mnoho zo srdiečka úprimného. Týmito veršami začali štvrtáci svoje vystúpenie ku Dňu matiek. Mamičky sa predposlednej májovej stredy už nevedeli dočkať, veď ako hovorili pani učiteľky, deti sa poctivo pripravovali. Viac…

By

Kamarátka kniha

Celý svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať. Opäť tu bol Marec – mesiac Knihy a naši rodičia sa zapojili do akcie Hlasné čítanie – „Farebný kvietok.“ Každý deň prečítali svojmu dieťaťu rozprávku, alebo príbeh a potom ju zapísali do lupienka kvetu, ktorý krášlil detské skrinky v šatni. Na konci Viac…