By

Akcie September 2021

By

Zoznam detí prijatých do MŠ Bancíkovej 2

MŠ Bancíkovej 2 zverejňuje zoznam detí prijatých pre školský rok 2021/2022. Link TU

By

Informácia pre rodičov a ZZ predškolákov – zmena v dotáciách na obedy

Nové informácie ohľadom poskytovania dotácie na stravu pre predškolákov od 1. 9. 2021 poskytnuté z Miestneho úradu Bratislava-Ružinov (pani Mária Navrátilová z Oddelenia ekonomiky rozpočtových organizácií): “Podľa zákona o dani z príjmov rodičia detí – predškolákov – do 6 rokov veku, aj keď si uplatňujú daňový bonus, majú nárok na dotáciu na stravu tak ako Viac…

By

Zmena príspevku na materskú školu

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 25% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa bude od 2.9.2021 predstavovať čiastku 25€ na kalendárny mesiac. Príloha: Oznámenie MČ Bratislava – Ružinov

By

Prevádzka MŠ počas letných mesiacov

Rozhodnutie MČ Bratislava-Ružinov o prevádzke materských škol nájdete tu