By

Návšteva knižnice

Marec – mesiac knihy symbolizuje význam literatúry v živote človeka. Dňa 6.3. a 8.3. 2017 deti z predškolských tried navštívili ružinovskú knižnicu na Bachovej ulici v Bratislave s cieľom oboznámiť sa s funkciou knižnice a získanie nových poznatkov z oblasti literatúry. Pani knihovníčky informovali deti o tom, ako sa majú orientovať v knižnici, čo tam Viac…

By

Návšteva ZŠ Borodáčová

Dňa 10.3. 2017 sme  sa  my,  predškoláci zo 7.triedy,  vybrali  na  návštevu  do Základnej školy Borodáčová, kde nás pani učiteľka Macková privítala na hodine telesnej výchovy. Spolu so žiakmi z 1.B. triedy sme si spoločne zacvičili vo veľkej telocvični. Bolo nám tam  jednoducho  FAJN.  Už  teraz  sa  poniektorí  tešíme  na  našich  nových  kamarátov, ktorých  možno Viac…

By

Mám básničku na jazýčku

Aj my v materskej škole sa vieme naučiť krátke básničky a zarecitovať ich pred publikom. Najskôr prebehlo triedne kolo recitačnej súťaže za účasti detí z jednotlivých tried  a práve ony ako porota za účasti pani učiteliek nám pomohli vybrať víťazov, ktorí reprezentovali svoju triedu na škôlkárskom kole súťaže „Mám básničku na jazýčku”, ktorá prebehla 9.3.2017 v Viac…

By

Fašiangy

V stredu 01.marca 2017 nás navštívila pani Marta Pažická spolu so svojimi kolegami. Predstavili nám hudobno – výchovný projekt  Fašiangy – obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Priblížili nám  tradičné folklórne zvyky. Oboznámili nás so zvyklosťami, ktoré sa v mnohých regiónoch dodržujú dodnes (kroje, práca, zábava, spolužitie v rodine, trávenie voľného času, pečenie šišiek, Viac…

By

Divadlo ŽUŽU

V utorok  28.02.2017 k nám dopoludnia zavítali herci Divadla ŽUŽU. Predstavili nám príbeh o malom Vendelínovi, ktorý zo začiatku jedol všetky nezdravé potraviny, až mu z toho narástlo veľké brucho, ktoré ho neskôr veeeľmi bolelo. Pomohla mu až pani doktorka, ktorá mu vysvetlila, že je potrebné sa zdravo stravovať a veľa cvičiť. Deti sa o Viac…