By

Informácia o nástupe Vášho dieťa do Materskej školy, Bancíkovej 2 na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som Vás informovala o nástupe Vášho dieťa do Materskej školy, Bancíkovej 2 na predprimárne vzdelávanie. Dieťaťu stačí priniesť náhradné veci do skrinky, papučky, rúško, fľašku na vodu na pobyt vonku. Všetko treba mať podpísané, označené. Deti z 1., 2. a 3.triedy budú mať prvé 3 dni adaptačný pobyt od 7,00 h Viac…

By

Oznámenie o otvorení prevádzok materských škôl počas mesiacov júl a august 2020

Zverejňujeme oznam starostu MČ Ružinov o prerušení prevádzky MŠ od 1.8.2920 – do 31.8.2020 (pozri prílohu). MŠ Bancíkovej bude otvorená pre všetky deti počas júla. http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2020/06/Oznámenie-MŠ_leto-2020.pdf

By

! Od 15.6. 2020 bude prevádzka MŠ otvorená pre všetky deti !

Vážení rodičia,  premiér na včerajšej  tlačovej besede oznámil, že od pondelka dochádza k ďalšej fáze uvoľnenia a do materských a základných škôl sa vracajú všetky deti. V pondelok otvárame plnú prevádzku MŠ Bancíkovej na 10 hodín od 7,00 h do 17,00 h.  S pozdravomPaedDr. Jana Bolebruchováriaditeľka MŠ

By

Obnovenie vyučovania v MŠ Bancíkovej 2

Z poverenia riaditeľky MŠ Bancíkovej 2, PaedDr. Jany Bolebruchovej, uverejňujeme rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, o obnovení vyučovania v materskej škole podľa špecifických podmienok a kritérií: http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2020/05/Rozhodnutie-starostu-spustenie-prevádzky-škôl_PDF.pdf Z dôvodu prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR a rešpektujúc kapacitné a personálne možnosti škôlky je množstvo detí, ktorým sa obnovuje dochádzka do škôlky Viac…

By

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2020/2021

Nové oznámenie o prijímaní  žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 v Materskej škole Bancíkovej 2, 82103 Bratislava:– termín prijímania žiadostí: 4. – 7. máj 2020 (pondelok – štvrtok)– spôsob : elektronicky– bez osobnej prítomnosti dieťaťa-žiadosti o prijatie sa budú prednostne prijímať prostredníctvom elektronickej prihlášky    –zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na webovom sidlev termíne od 4. mája 2020 0:00h do 7. mája 2020 24:00h, škola na webe:  https://moja.skolanawebe.sk/skola/msbancikovej/prihlaska_zs Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí nemajú internetové pripojenie:– tlačivo Viac…