By

2% – Vďaka rodičom nová lezecká stena aj nábytok

Preliezka, počítače, učebné pomôcky pribudnú už čoskoro do Materskej školy Bancíkovej 2. A to vďaka ústretovosti rodičov, ktorí prostredníctvom príspevkov z dvoch percent, darovali deťom nemalú sumu. “Rodičom patrí veľké poďakovanie nakoľko sa podarilo vyzbierať celkovo 7900 eur,” povedala pani riaditeľka Bolebruchová.”Financie pôjdu na rozvoj školy,” dodala. Z týchto zdrojov by sa mal okrem pomôcok Viac…

By

Adaptačný program MŠ Bancíkovej 2 a jej ET Exnárova 6

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do predškolského zariadenia je potrebné: Prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky. Vytvoriť pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov. Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť a uspokojenie vstupom a pobytom v MŠ a získať si dôveru. V rozhovoroch s rodičmi získať Viac…

By

Výtvarné práce našich detí v Bulharsku

Práce našich detí obdivujú v bulharskej Materskej škole Jána Bibiána už niekoľko týždňov. Na základe medzinárodnej spolupráce posiela diela bancíčkárov pani riadieteľka Bolebruchová do mesta Varna pravidelne. Tento raz išlo o výber prác z 2.ročníka výtvarnej súťaže bratislavských MŠ na tému Zimné radovánky. Pani riaditeľka Bolebruchová je na svoje deti veľmi pyšná a teší sa, že ich zručnosti Viac…

By

Deň otcov oslávili aj tretiaci

Tretiaci sa opäť nenechali zahanbiť a tak ako sľúbili, v utorok 17. júna 2014, pripravili pre svojich ockov špeciálne popoludnie. Najprv deti absolvovali prezentáciu na tému Malý cyklista, v ktorej deťom ukázal jeden z oteckov, ako trávi on čas so svojim synom Samkom – na bycikli. Deti boli veľmi zvedavé a mali množstvo otázok. Potom Viac…

By

Oznam letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude v prevádzke objekt MŠ Bancíkovej 2 ale s personálom z ET Exnárova 6 v termíne od  01.07.2014 – 31.07.2014 z dôvodu rekonštrukcie umývariek a výmeny okien na ET. Všetci zamestnanci MŠ si budú čerpať dovolenku, nakoľko sa v letnom období striedame so zamestnancami ET. Od 01.08.2014 – do 31.08 2014 bude mať MŠ  Bancíkovej 2 z hygienických dôvodov  prerušenú prevádzku. Viac…