2% z dane

Rovnako ako členské príspevky sú aj 2% z dane z príjmov, ktoré sa rozhodnete venovať nášmu občianskemu združeniu, hlavným zdrojom financií, z ktorých čerpáme pri podpore materskej školy.

Podporte nás prosím v našom spoločnom úsilí!

Postup krokov pre venovanie 2% z dane z príjmov

A. Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2.  Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Tlačivá

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-OZ-Bancicek

V2Pv18_Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_OZ BANCICEK

Obe tlačivá nájdete aj tu:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Identifikačné údaje združenia môžete nájsť aj tu: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=19963

B.Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

C.Právnické osoby:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Ďakujeme!