By

AKCIE APRÍL 2023

Utorok 11.04.2023

p.Gregorička – Divadelné predstavenie “Kocúr v čižmách”. Uskutoční sa o 9.00 hod v 6.triede.Streda 12.4.2023

“Zdravé oči už v škôlke” – preventívne meranie zraku v spolupráci s úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Uskutoční sa v 4. triede a detí budú rozdelené:

až 4. trieda o 9.00 hod ,

5. až 8. trieda o 10.00 hod.Piatok 21.4.2023

21.4.2023 o 12:30h bude na školskom dvore pre 1.-8.triedu ukážka práce záchranárov pre deti.

Organizátor – Emergency Support, O.Z. Pod Juhom 7666, 911 01 TrenčínStreda 26.4.2023

Súťaž v spievaní “Zlatý slávik”.

Uskutoční sa o 9.30 hod v 5.triede.Štvrtok 27.4.2023

Výtvarné práce detí z Mš pri príležitosti výročia vzniku SPV (spoločnosť pre predškolskú výchovu).