By

Začiatkok nového školského roku 2023/2024.

Vážení rodičia. Nový šk. rok začíname dňa 4.9.2023  od 7,00 h – do 17,00 h. Ráno nájdete zoznamy vašich detí na hlavnej nástenke oproti hlavnému vchodu. Zoznamy môžu byť zverejnené iba v deň nástupu detí do MŠ, a to dňa 4.9.2023, preto budú zverejnené na hlavnej nástenke. V zmysle GDPR sa tieto zoznamy nesmú posielať Viac…

By

Revitalizácia školského dvora MŠ Bancíkovej 2, BA