By

Elektronická prihláška do MŠ Bancíkovej 2 pre šk.rok 2022/2023

Elektronický formulár “Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy” nájdete na nasledujúcom linku: https://moja.skolanawebe.sk/skola/msbancikovej/prihlaska_zsPrihláška je aktívna od 2.5.2022  00:00 do 6.5.2022 24:00.

By

Oznámenie o prevádzke materskej školy počas leta 2022

MŠ Bancíkovej 2 zverejňuje oznam Mestskej časti Bratislava – Ružinov o prevádzke materských škôl počas mesiacov júl a august 2022. Pre oznam kliknite TU

By

Oznámenie o určení spádových materských škôl a prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v školskom roku 2022/2023

Zverejňujeme Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 34/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov : LINK Informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2022/2023 nájdete TU.

By

Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov

Zverejňujeme oznámenie Mestskej časti Bratislava-Ružinov o prerušení prevádzky materských škôl počas vianočného obdobia LINK

By

Akcie September 2021