Rada školy

Rada školy pri MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava

Predseda rady školy – Mgr. Ján Šperka

Podpredseda rady školy – Nora Gregušová

Zapisovateľ – Mgr.Mária Liptáková

Členovia
Eva Plazáková
Ing. Veronika Laurincová

Ing. Lucia Múčková
JUDr. Matúš Méheš
Mgr. Boris Čechvala
Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Monika Ďurajková