Orgány Združenia

Orgánmi ZRPMŠ Bancíček sú

  • Členská schôdza
  • Výbor
  • Kontrolná rada

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom združenia a je tvorený zástupcami jednotlivých tried a zástupcami škôlky. Zloženie výboru pre školský rok 2018/2019 je nasledovné:

1.trieda – Vladimír Kušnirik, Martin Šanca
2.trieda – Zuzana Kormošová, Katarína Vidličková
3.trieda – Monika Hiriaková, Juraj Koščo
4.trieda – Ondrej Mizerák, Natália Ormandy
5.trieda – Lucia Mikušová
6.trieda – Monika Bohunická, Eva Halgašová
7.trieda – Veronika Grómannová, Viliam Nagy
8.trieda – Paulína Kerni, Martina Konkoľová
Riaditeľka MŠ – Jana Bolebruchová

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ZRPMŠ Bancíček sa prosím neváhajte obrátiť priamo na zástupcu vašej triedy alebo predsedníčku ZRPMŠ,
Katarínu Vidličkovú  -> katarina.vidlickova@gmail.com