Orgány Združenia

Orgánmi ZRPMŠ Bancíček sú

  • Členská schôdza
  • Výbor
  • Kontrolná rada

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom združenia a je tvorený zástupcami jednotlivých tried a zástupcami škôlky. Zloženie výboru pre školský rok 2023/2024 je nasledovné:

1.trieda – Barbora Sušková, Jana Horáčková
2.trieda – Lucia Mošpáňová, Tomáš Soós
3.trieda – Aneta Pramuková, Martina Renales
4.trieda – Martin Trnovec, Erika Rácová
5.trieda – Jana Juríková, Katarína Vdovcová
6.trieda – Alan Issa, Alena Issová
7.trieda – Stanislav Martvoň, Antónia Ollé
8.trieda – Michal Dubina, Petra Zamkovská, Maroš Foltány

Riaditeľka MŠ – Jana Bolebruchová

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ZRPMŠ Bancíček sa prosím neváhajte obrátiť priamo na zástupcu vašej triedy alebo predsedu ZRPMŠ:
Ing. Michal Dubina  -> michal.dubina@gmail.com alebo ozbancicek@nasaskolka.sk