Orgány Združenia

Orgánmi ZRPMŠ Bancíček sú

  • Členská schôdza
  • Výbor
  • Kontrolná rada

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom združenia a je tvorený zástupcami jednotlivých tried a zástupcami škôlky. Zloženie výboru pre školský rok 2022/2023 je nasledovné:

1.trieda – Katarína Vdovcová, Martin Trnovec
2.trieda – Jana Delikátová, Alexandra Krištofovičová
3.trieda – Maroš Foltány, Michal Dubina
4.trieda – Monika Majcinová, Jana Juríková
5.trieda – Alan Issa, Alena Issová
6.trieda – Martina Bukvajová, Erika Rácová
7.trieda – Jana Horáčková, Dominika Cinaková
8.trieda – Martina Trnovská, Peter Varga, Sušková Barbora
Riaditeľka MŠ – Jana Bolebruchová

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ZRPMŠ Bancíček sa prosím neváhajte obrátiť priamo na zástupcu vašej triedy alebo predsedu ZRPMŠ:
Ing. Michal Dubina  -> michal.dubina@gmail.com