!Dôležité informácie pre záujemcov o predprimárne vzdelávanie v MŠ Bancíkovej 2 v školskom roku 2021/2022!

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, na nasledujúcich odkazoch nájdete dôležité informácie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole pre školský rok 2021/2022: Usmernenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov -> odkaz TU Oznámenie o prijímaní  žiadostí  na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 vydané riaditeľkou MŠ Viac…