Zverejňovanie zmlúv

Rok 2023

Evidencia objednávok

Rok 2022

Evidencia objednávok

Rok 2021

Evidencia objednávok

Ostatné zmluvy a dokumenty

Rok 2020/2021

Evidencia objednávok

Ostatné zmluvy

Ostatné dokumenty

Súhrnná správa o zákazkách za 1.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zákazkách

MŠ Bancíkovej – hodnotiacia správa 2019/2020

Zverejnenie detí prijatých do MŠ Bancíkovej 2 (pre šk.rok 2021/2022)

Rok 2019/2020

Rok 2018/2019

Rok 2017

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Rok 2013:

Rok 2010:

Rok 2009:

Rok 2007:

Rok 2006:

Rok 2002:

Rok 2001:

Rok 2000:

Rok 1999:

Rok 1998:

Staršie zmluvy:

Automaticke zverejňovanie dokumentov: