Zverejňovanie zmlúv

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Rok 2013:

Rok 2010:

Rok 2009:

Rok 2007:

Rok 2006:

Rok 2002:

Rok 2001:

Rok 2000:

Rok 1999:

Rok 1998:

Staršie zmluvy:

Automaticke zverejňovanie dokumentov: