By

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka Materskej školy Bancíkovej 2 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných Viac…

By

Akcie na február

 

By

2 percenta z dane

Milí rodičia, aj tento rok máte jedinečnú príležitosť, darovať 2% z Vašich daní Vašim deťom a to tak, že ich venujete škôlke, kam Vaše deti chodia. Všetky informácie ohľadom darovania ako aj predvyplnené formuláre sú k dispozícii na stiahnutie tu. Škôlka získané prostriedky využíva na investície do prostredia v ktorom Vaše deti trávia podstatnú časť dňa a podporuje tak ich Viac…