By

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni od októbra 2020

By

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 (Aktualizácia informácií o jesenných prázdninách pre MŠ)

By

Jesenné prázdniny 2020

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30.10. a 2., 6. a 9.novembra 2020. Z dôvodu jesenných prázdnin bude mať MŠ Bancíkovej 2, 821 03 prerušenú prevádzku v uvedených dňoch.

By

! Aktualizácia COVID-19: Karanténne nariadenie a opatrenia pre MŠ Bancíkovej !

Zápisnicu nájdete aj tu: http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2020/10/Zapisnica-RUVZ-22.10.2020.pdf

By

Oznámenie MŠVVaŠ SR o jesenných prázdninách a úprave školského vyučovania v nasledujúcom období

Pre obsah prosím kliknite na tento odkaz: http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2020/10/rozhodnutie_26_10.pdf