By

Prevádzka MŠ počas leta 2024

Mestská časť Bratislava-Ružinov prerušuje prevádzku MŠ Bancíkovej 2. Bratislava počas 1. až 23. augusta 2024.

Počas prerušenia prevádzky materskej školy budú deti po dohode so zákonnými zástupcami umiestnené v náhradných materských skolách.

http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2024/04/Oznámenie-MŠ_leto-2024.pdf