By

2% – Vďaka rodičom nová lezecká stena aj nábytok

Preliezka, počítače, učebné pomôcky pribudnú už čoskoro do Materskej školy Bancíkovej 2. A to vďaka ústretovosti rodičov, ktorí prostredníctvom príspevkov z dvoch percent, darovali deťom nemalú sumu. “Rodičom patrí veľké poďakovanie nakoľko sa podarilo vyzbierať celkovo 7900 eur,” povedala pani riaditeľka Bolebruchová.”Financie pôjdu na rozvoj školy,” dodala. Z týchto zdrojov by sa mal okrem pomôcok Viac…

By

Adaptačný program MŠ Bancíkovej 2 a jej ET Exnárova 6

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do predškolského zariadenia je potrebné: Prijať dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou učiteľky. Vytvoriť pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov. Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom učiteľky poskytnúť radosť a uspokojenie vstupom a pobytom v MŠ a získať si dôveru. V rozhovoroch s rodičmi získať Viac…