Obnovenie vyučovania v MŠ Bancíkovej 2

Z poverenia riaditeľky MŠ Bancíkovej 2, PaedDr. Jany Bolebruchovej, uverejňujeme rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, o obnovení vyučovania v materskej škole podľa špecifických podmienok a kritérií: http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2020/05/Rozhodnutie-starostu-spustenie-prevádzky-škôl_PDF.pdf Z dôvodu prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR a rešpektujúc kapacitné a personálne možnosti škôlky je množstvo detí, ktorým sa obnovuje dochádzka do škôlky Viac…