Pani učiteľky hrdinkami, zachraňujú životy

Pedagogičky z našej Materskej školy na Bancíkovej 2 spolu s pani riaditeľkou Jankou Bolebruchovou absolvovali počas letných prázdnin Kurz prvej pomoci. Dozvedeli sa tam, čo robiť keď nastane náhly stav či úraz, ako zastaviť krvácanie či ako správne odstrániť cudzie teleso v dýchacích cestách. Školenie pozostávalo z teoretickej, praktickej časti a skúšky z poskytovania prvej pomoci. Tú Viac…