By

Výhra v súťaži Ekodielnička

V januárovom čísle časopisu Šikovníček sme sa zapojili do súťaže Ekodielnička, ktorú realizuje Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Versa Media. S malou dušičkou sme zaslali výtvory detí – zhotovenie vtáčej búdky z tetrapaku a vtáčieho krmítka vytvoreného z jabĺčka a semienok. Nuž a šťastie sa na nás usmialo a Viac…

By

Svetový deň ústneho zdravia

Tak ako sa deti nenaučia sami písať ani počítať, rovnako sa bez pomoci dospelých nenaučia ani správne si čistiť zúbky. Osvetový program Dental Alarm spolupracuje so švajčiarskou spoločnosťou Curaprox a prostredníctvom študentov zubného lekárstva v spolupráci s rodičmi a školami pútavým spôsobom oboznamuje deti na celom Slovensku so zásadami správnej starostlivosti o ich zúbky a Viac…

By

Divadelné predstavenie “Klauniáda”

Dňa 17.03.2017 navštívilo našu materskú školu  “Divadlo zo šuflíka” so svojím divadelným predstavením KLAUNIÁDA.  Naše deti majú veľmi radi divadielka a preto sa veľmi tešili, čo si pre nich herci pripravili. Hneď, keď zazreli kulisy, ktoré predstavovali cirkusový stan boli plné v očakávaní o čom bude divadlo.  “Jéééj prišiel cirkus” ozývalo sa zo všetkých strán. Viac…

By

Návšteva knižnice

Marec – mesiac knihy symbolizuje význam literatúry v živote človeka. Dňa 6.3. a 8.3. 2017 deti z predškolských tried navštívili ružinovskú knižnicu na Bachovej ulici v Bratislave s cieľom oboznámiť sa s funkciou knižnice a získanie nových poznatkov z oblasti literatúry. Pani knihovníčky informovali deti o tom, ako sa majú orientovať v knižnici, čo tam Viac…

By

Návšteva ZŠ Borodáčová

Dňa 10.3. 2017 sme  sa  my,  predškoláci zo 7.triedy,  vybrali  na  návštevu  do Základnej školy Borodáčová, kde nás pani učiteľka Macková privítala na hodine telesnej výchovy. Spolu so žiakmi z 1.B. triedy sme si spoločne zacvičili vo veľkej telocvični. Bolo nám tam  jednoducho  FAJN.  Už  teraz  sa  poniektorí  tešíme  na  našich  nových  kamarátov, ktorých  možno Viac…