Slávnostný zápis budúcich Bancíčkárov

Poslednú májovú stredu privítala pani riaditeľka Jana Bolebruchová v priestoroch materskej školy na Slávnostnom zápise novoprijatých detí budúcich škôlkárov. Rodičia sa dozvedeli nové informácie o škole, oboznámila ich s organizačnými pokynmi, denným režimom či adaptačnou dobou škôlkárov. V tejto súvislosti dostala slovo aj pani učiteľka Marika, ktorá vysvetlila rodičom ako pomôcť dieťaťu k ich úspešnej adaptácii. Viac…