By

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2020/2021

Nové oznámenie o prijímaní  žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 v Materskej škole Bancíkovej 2, 82103 Bratislava:– termín prijímania žiadostí: 4. – 7. máj 2020 (pondelok – štvrtok)– spôsob : elektronicky– bez osobnej prítomnosti dieťaťa-žiadosti o prijatie sa budú prednostne prijímať prostredníctvom elektronickej prihlášky    –zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na webovom sidlev termíne od 4. mája 2020 0:00h do 7. mája 2020 24:00h, škola na webe:  https://moja.skolanawebe.sk/skola/msbancikovej/prihlaska_zs Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí nemajú internetové pripojenie:– tlačivo Viac…

By

ZRPMŠ Bancíček dáva rodičom prístup na vzdelávací portál pre škôlkárkov

Internetová škôlka https://abcskolka.sk/ poskytuje vzdelávacie aktivity formou hier, videí a pracovných listov pre škôlkárov všetkých ročníkov a v štruktúre, ako sa realizujú priamo v škôlkach. ZRPMŠ Bancíček poskytne rodičovský prístup na tento portál rodičovi každého škôlkára MŠ Bancíkovej, ktorý o to prejaví záujem. Pokiaľ ste ešte nedostali informačný email, píšte prosím na katarina.vidlickova@gmail.com.