By

Bancíčkari na návšteve v knižnici

Cieľom návštevy v mestskej knižnici na ulici Bachovej bolo oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami v knižnici. Utváranie záujmu a pozitívneho vzťahu detí ku knihám, k získavaniu informácií a k túžbe čítať. Viesť deti k správnemu a šetrnému zaobchádzaniu s knihami. Deti predškolských tried z našej MŠ navštívili priestory knižnice v štyroch skupinách, podľa tried Viac…

By

Nové číslo Bancíčka na webe

Aj v tomto školskom roku vydáva naša materská škola časopis Bancíček. V aktuálnom čísle nájdete novinky z diana v škole, informácie o tom, kam idú peniaze rodičov, čomu sa venuje predseda rady školy, ale aj to čo jedia naše deti najradšej. V jubilejnom rozhovore vám zase priblížime prácu riaditeľky a dočítate sa i o vzdelávaní učiteliek. Predstavíme vám jednotlivé triedy, ich Viac…