Výtvarné práce našich detí v Bulharsku

Práce našich detí obdivujú v bulharskej Materskej škole Jána Bibiána už niekoľko týždňov. Na základe medzinárodnej spolupráce posiela diela bancíčkárov pani riadieteľka Bolebruchová do mesta Varna pravidelne. Tento raz išlo o výber prác z 2.ročníka výtvarnej súťaže bratislavských MŠ na tému Zimné radovánky. Pani riaditeľka Bolebruchová je na svoje deti veľmi pyšná a teší sa, že ich zručnosti Viac…