By

Z Prvej Stavebnej Sporiteľne až 4000 eur pre Bancíčkarov!

Tak ako po iné roky aj tento sa Prvá stavebná sporiteľňa rozhodla prerozdeliť výťažok z dvoch percent daní organizáciám, ktoré potrebujú pre svoju činnosť podporu verejnosti.  Sumu 4000 euro poskytla aj  nášmu občianskemu združeniu Bancíček. Stavebná sporiteľňa verí, že takto aspoň čiastočne pomôže pri naplnení poslania združenia a zároveň vedeniu popriala veľa úspechov v ich Viac…

By

Výchovný koncert pre všetkých Bancíčkarov

Vo štvrtok 21.04.2016 nás opäť navštívila pani Marta Pažická s kolegyňami a zahrali nám hudobnú rozprávku o zvieratkách, ktoré sa s radosťou a šantením prebúdzajú na jar. Výchovný koncert bol plný hudby a zábavy. Koncertu sa zúčastnili všetky triedy našej škôlky. A nie len to, niektoré detičky si zahrali aj v rozprávke. Z našich maličkých škôlkárov Viac…

By

Veľkonočné dielničky aj tento rok

Už tradične sme uskutočnili v jednotlivých triedach našej materskej školy Veľkonočné tvorivé dielne, na ktoré sme pozvali aj rodičov. Deti sa veľmi tešili na spoločnú akciu. V príjemnej atmosfére sme maľovali vajíčka, zdobili venčeky a vyrábali rôzne veľkonočné ozdoby. Akciu deti spestrili spevom, tancami a prednesom veľkonočných kolied. Bolo to milé stretnutie, z ktorého mali Viac…

By

AKCIE – APRÍL