By

Šiestaci opäť vyrezávali halloweenské tekvice

Jesenné dielničky otvorila tento rok šiesta trieda pod vedením pani učiteľky Ingridky a Mariky. V stredu, 21. októbra 2015, na rodičov čakalo v triede spontánne vystúpenie detí. Básničky o jeseni vystriedala predškolská poézia, pri ktorej si mnohí rodičia uvedomili, že z ich malých škôlkarov sa stali veľkáči. Ráno už neplačú, vedia správne držať ceruzku a sú Viac…

By

Výlet do Ábelandu

Dňa 30. septembra 2015 sa deti 6. a 7. triedy zúčastnili výletu do Lozorna, do dedinky Ábeland. Cieľom tohto výletu bolo rozlíšiť a určiť na základe priameho pozorovania domáce zvieratá a niektoré druhy vtákov. Vytvorili si kladný citový vzťah k prírode a životnému prostrediu. Na základe zážitkového učenia mali deti možnosť sa oboznámiť s kravou Viac…

By

Dni ústneho zdravia

Doobeda dňa 2. októbra 2015 sa  detičky zo šiestej a siedmej triedy spolu so svojimi pani učiteľkami zúčastnili na zaujímavom a poučnom podujatí „Dni ústneho zdravia“ na výstavisku Incheba. Európsky deň ústneho zdravia vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia už niekoľko rokov na 12. september. Snahou je pripomenúť a iniciovať vzdelávanie detí v tejto problematike a prispieť k redukcii Viac…

By

Prvé dni našich najmenších v škôlke

Pohybové hry majú deti veľmi radi. A pani učiteľky našich prváčikov to vedia veľmi dobre. Preto jednou z prvých hier, ktoré svoje detičky naučili počas uplynulých dní bola hra na „Mačku a myš“. Deti si pri nej nacvičujú rýchlosť a zvyšujú si vďaka nej aj svoju motoriku. Navyše ak im pani učiteľky Janka a Katka Viac…

By

Akcie – Oktober 2015