By

Rada školy má nového predsedu

Tretí septembrový týždeň sa v priestoroch MŠ Bancíkovej 2 zišla Rada školy, aby si zvolila nového predsedu. Tým bol jednohlasne zvolený Ing. Ján Šperka, podpredsedníčkou naďalej zostala pani učiteľka Nora Gregušová. Pani riaditeľka Jana Bolebruchová zároveň privítala nových členov novej rady, ktorí boli zvolení v tohtoročných doplňujúcich voľbách za zástupcov rodičov. Všetkých aktuálnych členov Rady školy Viac…

By

Akcie – September 2015

By

Pani učiteľky hrdinkami, zachraňujú životy

Pedagogičky z našej Materskej školy na Bancíkovej 2 spolu s pani riaditeľkou Jankou Bolebruchovou absolvovali počas letných prázdnin Kurz prvej pomoci. Dozvedeli sa tam, čo robiť keď nastane náhly stav či úraz, ako zastaviť krvácanie či ako správne odstrániť cudzie teleso v dýchacích cestách. Školenie pozostávalo z teoretickej, praktickej časti a skúšky z poskytovania prvej pomoci. Tú Viac…