By

AKCIE JÚN

By

AKCIE MÁJ

By

Prevádzka MŠ počas leta 2024

Mestská časť Bratislava-Ružinov prerušuje prevádzku MŠ Bancíkovej 2. Bratislava počas 1. až 23. augusta 2024. Počas prerušenia prevádzky materskej školy budú deti po dohode so zákonnými zástupcami umiestnené v náhradných materských skolách. http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2024/04/Oznámenie-MŠ_leto-2024.pdf

By

OZNÁMENIE o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2024/2025

Riaditeľka Materskej školy Bancíkovej 2 v Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s Vyhláškou č. 541/2021 Z. z. o materskej škole, rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie Viac…

By

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2024/2025

Mestská časť Bratislava-Ružinov dáva do pozornosti zákonným zástupcom detí možnosť prihlásenia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Spôsob:  žiadosť o prijatie prioritne posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky, zverejnenej na webovom sídle spádovej materskej školy v termíne od 01.05.2024 – 10.05.2024  údaje v prihláške budú spracované materskou školu za účelom prijímacieho Viac…