Členský príspevok do ZRPMŠ


Jedným z hlavných zdrojov financovania aktivít ZRPMŠ Bancíček sú členské príspevky, ktoré uhrádzajú rodičia vo výške 50 EUR na dieťa za každý školský polrok. V prípade potreby odkladu alebo zníženia príspevku kontaktujte predsedníčku ZRPMŠ, Katarínu Vidličkovú.

Pokyny pre uhradenie členského príspevku do ZRPMŠ Bancíček

Príspevok do ZRPMŠ Bancíček Vás prosíme uhradiť vo výške 50 EUR/dieťa na nasledovný účet:

IBAN SK75 0200 0000 0032 2678 8957

Alebo len naskenujte QR kód nižšie vo Vašej bankovej aplikácii a doplňte údaje za Vaše dieťa -> v Informáciách pre príjemcu doplňte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu:

Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Bez tejto informácie nevieme zistiť, že ste príspevok uhradili!

Naše združenie podporuje škôlku v každej sfére jej činnosti od samotného vzdelávacieho procesu, cez organizáciu kultúrnych a iných podujatí pre deti, až po nákup a zabezpečenie edukačných, rozvojových, či zábavných pomôcok a hračiek pre deti. Spoluorganizujeme a financujeme pravidelné slávnosti pri príležitosti sviatku sv.Mikuláša, Vianoc, rozlúčku s predškolákmi, či oslavy Medzinárodného dňa detí. Keďže chceme našu škôlku neustále podporovať v napredovaní, na nadchádzajúce obdobie plánujeme ďalšie investície a výdavky do skvalitnenia vybavenia exteriéru aj interiéru škôlky.

V prípade, že Vás detailnejšie zaujíma, kam smerujú prostriedky, ktoré zverujete nášmu občianskemu združeniu, neváhajte kontaktovať zástupcu rodičov Vašej triedy alebo predsedu združenia, ktorý Vám tieto informácie rád poskytne:

michal.dubina@gmail.com

To, čo robíme, je pre VŠETKY NAŠE DETI, a aj preto láskavo prosíme všetkých rodičov, aby dbali na včasné uhradenie členského príspevku!

ĎAKUJEME!