Členský príspevok do ZRPMŠ


Jedným z hlavných zdrojov financovania aktivít ZRPMŠ Bancíček sú členské príspevky, ktoré uhrádzajú rodičia vo výške 50 EUR na dieťa za každý školský polrok. V prípade potreby odkladu alebo zníženia príspevku kontaktujte predsedníčku ZRPMŠ, Katarínu Vidličkovú.

Pokyny pre uhradenie členského príspevku do ZRPMŠ Bancíček

Príspevok na 2.školský polrok 2020Vás prosíme uhradiť do 29.2.2020 vo výške 50 EUR/dieťa na nasledovný účet:

IBAN SK75 0200 0000 0032 2678 8957

Alebo len naskenujte tento QR kód vo Vašej bankovej aplikácii a doplňte údaje za Vaše dieťa (meno priezvisko dieťaťa trieda):

Do poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Bez tejto informácie nevieme zistiť, že ste príspevok uhradili!

Naše združenie podporuje škôlku v každej sfére jej činnosti od samotného vzdelávacieho procesu, cez organizáciu kultúrnych a iných podujatí pre deti, až po nákup a zabezpečenie edukačných, rozvojových, či zábavných pomôcok a hračiek pre deti.

Vďaka Vašim príspevkom sme v minulom školskom roku vybavili detské ihrisko veľkorozmernými slnečníkmi, záhradnými lavičkami a stôlmi, ; deti pravidelne absolvujú výlety (ZOO, Biofarma Stupava,…), v priestoroch škôlky sa každý mesiac konajú divadielka, prednášky; spoluorganizujeme a financujeme pravidelné slávnosti pri príležitosti sviatku sv.Mikuláša, rozlúčku s predškolákmi, či oslavy Medzinárodného dňa detí. Keďže chceme našu škôlku neustále podporovať v napredovaní, na nadchádzajúce obdobie plánujeme ďalšie investície a výdavky do skvalitnenia vybavenia exteriéru aj interiéru škôlky.

V prípade, že Vás detailnejšie zaujíma, kam smerujú prostriedky, ktoré zverujete nášmu občianskemu združeniu, neváhajte kontaktovať predsedníčku združenia, ktorá Vám tieto informácie rada poskytne:

katarina.vidlickova@gmail.com

To, čo robíme, je pre VŠETKY NAŠE DETI, a aj preto láskavo prosíme všetkých rodičov, aby dbali na včasné uhradenie členského príspevku!