Archív 2008-2013

2013/2014

2012/2013

Cez leto prebiehala v našej škôlke rekonštrukcia pavilónov, ale aj čiastočná v hlavnej budove. Máme novú podlahu na chodbách a od pána Martinku v 6.triede nový nábytok.

V novom školskom roku nám pribudli dve nové krásne triedy. Veľká Vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa podujali na ich rekonštrukcii. Ak máte záujem, môžete nahliadnuť do jej nových priestorov. V 1. a 2. triede máme 4 nové pani učiteľky – Irenku, Majku, Magdušku a Ingridku, 1 pani upratovačku a 1 pomocnú silu do kuchyne.

(viac fotiek vo fotogalerii)

V 5. triede nám pribudla aj nová interaktívna tabuľa. Finančné prostriedky boli získané z grantu MČ Bratislava – Ružinov. Okrem toho z ďalšieho grantu MČ – Bratislava – Ružinov nám na školskom dvore čoskoro pribudne aj altánok. Verím, že si aj vy v ňom radi posedíte a oddýchnete.

  

Získali sme aj ďalší grant z Tesca na výsadbu ihličnanov v MŠ, brigáda bude do konca septembra. Pán Blažek zo 4.triedy nám bude v hlavnej budove tento týždeň montovať uzamykací systém, preto Vás žiadame o trpezlivosť. Vopred sa teším na dobrú spoluprácu s Vami i v novom školskom roku.

Želám si, aby sa naše deti dobre cítili vo svojej škôlke a tešili sa z nových zážitkov.

PaedDr. Jana Bolebruchová, riaditeľka MŠ

2011/2012

 • Sme najaktívnejšou športovou materskou školou v Bratislave – získali sme ocenie na 5. ročníku Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska
 • V lete zrealizovalo Združenie rodičov dva granty schválené a financované Miestnou časťou Ružinov. Prvý bol na zakúpenie a montáž už štvrtej interaktívnej tabule, vrátane prídavných digitálnych pedagogických pomôcok. Druhý na výrobu a montáž dreveného altánku do záhrady. Miestna časť Ružinov prispela na obidva projekty dohromady sumou zhruba 4.000 eur.
 • Tak ako každý rok, aj teraz dávame do Vašej pozornosti možnosť poskytnúť nasej škôlke 2% z vašich dani, ktoré využívame na zlepšovanie prostredia a vyučovacieho procesu v nasej škôlke Bancíkovej 2. Za tieto prostriedky sme ostatne roky napríklad zabezpečili montáž nových preliezok na školskom dvore, nakúpil sa novy nábytok do tried, minulý rok sme vybavili tri triedy interaktívnymi tabulami. Prostriedky získané cez 2% v tomto roku predbežne plánujeme využiť na nákup zvyšných dvoch interaktívnych tabúľ a na vybudovanie záhradného altánku na dvore. Potrebne informácie nájdete tu.
 • Oznámenie o podávaní prihlášok do MŠ
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov
 • Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik navštívil spolu s Mikulášom, Anjelom a Čertom v utorok 6. decembra 2011 detičky v Materskej škole na Bancíkovej ulici. (Fotogaléria)
 • Dar Nadácie Tatra banky v sume 500 EUR bol použitý na nákup dvoch interaktívnych tabúľ Qomo Whiteboard od spoločnosti Stiefel Eurocart, s.r.o., Bratislava, v celkovej hodnote 3.220 EUR. Na financovanie boli použité aj finančné prostriedky ZR získané z 2% daní. Prvé dve tabule boli namontované do 4. a 5. triedy (pozrite si fotogalériu). Do konca roka 2011 plánujeme montáž tretej tabule do 3.triedy, ktorá bude financovaná z 2% daní. V priebehu roka 2012 by sme chceli namontovať tabule aj do dvoch posledných tried – prvákom a druhákom.
 • Zúčastnili sme sa 3. ročníka výstavy detskej tvorby „Farebná jeseň“. Viac…

2010/2011

2009/2010

2008/2009

 • V školskom roku 2008/2009 do 1. triedy pribudol nový detský nábytok, zrealizoval sa prostredníctvom zbierky od rodičov a príspevku ZR pri MŠ.
 • Do 2. triedy nám sponzor daroval 1 veľkú policovú zostavu detského nábytku a z príspevkov ZR pri MŠ sa zakúpil DVD.
 • Do 5.triedy sa z príspevkov ZR pri MŠ zakúpili predškolákom nové farebné stoličky.
 • V 4.triede sa z príspevkov ZR pri MŠ zakúpila veľká viacfunkčná tabuľa a sponzorsky do tejto triedy pribudol veľkoplošný televízor ako aj satelitný prijímač.
 • Do záhradného areálu pribudla z 2% daní nová preliezková zostava so šmykľavkou.
 • V 3.triede momentálne prebieha z príspevkov ZR pri MŠ pokládka laminátovej podlahy pre predškolákov.