By

Zoznam detí prijatých do MŠ Bancíkovej 2

MŠ Bancíkovej 2 zverejňuje zoznam detí prijatých pre školský rok 2021/2022. Link TU

By

Informácia pre rodičov a ZZ predškolákov – zmena v dotáciách na obedy

Nové informácie ohľadom poskytovania dotácie na stravu pre predškolákov od 1. 9. 2021 poskytnuté z Miestneho úradu Bratislava-Ružinov (pani Mária Navrátilová z Oddelenia ekonomiky rozpočtových organizácií): “Podľa zákona o dani z príjmov rodičia detí – predškolákov – do 6 rokov veku, aj keď si uplatňujú daňový bonus, majú nárok na dotáciu na stravu tak ako Viac…

By

Zmena príspevku na materskú školu

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 25% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa bude od 2.9.2021 predstavovať čiastku 25€ na kalendárny mesiac. Príloha: Oznámenie MČ Bratislava – Ružinov

By

Prevádzka MŠ počas letných mesiacov

Rozhodnutie MČ Bratislava-Ružinov o prevádzke materských škol nájdete tu

By

!Dôležité informácie pre záujemcov o predprimárne vzdelávanie v MŠ Bancíkovej 2 v školskom roku 2021/2022!

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, na nasledujúcich odkazoch nájdete dôležité informácie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole pre školský rok 2021/2022: Usmernenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov -> odkaz TU Oznámenie o prijímaní  žiadostí  na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 vydané riaditeľkou MŠ Viac…