By

Začiatkok nového školského roku 2023/2024.

Vážení rodičia.

Nový šk. rok začíname dňa 4.9.2023  od 7,00 h – do 17,00 h.

Ráno nájdete zoznamy vašich detí na hlavnej nástenke oproti hlavnému vchodu.

Zoznamy môžu byť zverejnené iba v deň nástupu detí do MŠ, a to dňa 4.9.2023, preto budú zverejnené na hlavnej nástenke.

V zmysle GDPR sa tieto zoznamy nesmú posielať vopred emailom rodičom.

Deti z pavilónov budú vo 4. triede, na prízemí hlavnej budovy MŠ, oproti mojej kancelárie.

Keďže tieto deti už absolvovali jeden školský rok, budú počas adaptácie už na celý deň od prvého dňa nového šk. roku.

Ak rodičia budú chcieť skrátiť adaptáciu na pól dňa, ráno sa na tom dohodnú s pani učiteľkou.

Dňa 6.9.2023 (streda) budú od 15,30 h triedne aktívy a po nich bude nasledovať plenárna schôdza o 16,45 h.

O deň neskôr, t.j. vo štvrtok 7.9.2923, budú mať triedny aktív iba deti v 5. triede a 8. triede.

?

Tešíme sa na vás

S pozdravom,

PaedDr. Jana Bolebruchová

riaditeľka MŠ